Barterkey Wsparcie dla Twojej firmy

Rejestracja

By rejestracja została pomyślnie zakończona wszystkie poniższe pola muszą zostać wypełnione, a warunki zaakceptowane.
Login

Hasło

Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem(dostępnym tutaj) portalu handlu i wymiany Barterkey.eu oraz akceptuję jego postanowienia. Państwa Dane osobowe przetwarzane będą w celach zwiazanych z korzystaniem z platformy handlu i wymiany Barterkey.eu. Administratorem danych jest Klucz Do... Beata Szczepańska-Bernaś z siedzibą w Piotrowice, ul. Pagórkowa 34, 32-641 Przeciszów. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przysługuje każdemu Przedsiębiorcy prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia z bazy danych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji związanych z działalnością platformy Barterkey.eu należącej do Klucz Do... Beata Szczepańka-Bernaś z siedzibą w Piotrowice, ul. Pagórkowa 34, 32-641 Przeciszów., za pomocą wskazanych w formularzu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204)
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i reklamowych Klucz Do... Beata Szczepańka-Bernaś z siedzibą w Piotrowice, ul. Pagórkowa 34, 32-641 Przeciszów., za pomocą wskazanych w formularzu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204)

Copyright by © Klucz Do... Beata Szczepańska-Bernaś 2015